Voorafgaand aan de therapie

De behandeling van snurken en slaapapneu met een MRA-beugel start op basis van drie onderzoeken:

  • de KNO-arts onderzoekt de oorzaken;
  • de longarts of de neuroloog onderzoekt de ernst van de OSAS-klachten middels een slaaponderzoek;
  • een uitgebreid onderzoek van de gebitssituatie (intake) is het derde onderzoek.

Gegevens zoals de Body Mass Index (BMI), de AHI, de beweeglijkheid van de onderkaak en de toestand van het gebit en de keelholte zijn hoofdelementen die gezamenlijk bepalen of behandeling met een MRA-beugel voldoende effect zal hebben.

De eerste stap is de aanvraag voor de MRA-beugel die de voorschrijver invult. Hij baseert de aanvraag op alle gegevens van het KNO-onderzoek en het slaaponderzoek. De patiënt ontvangt vervolgens een informatiebrief, vragenlijst, informed consent en, indien nodig, een verwijzing voor het maken van een röntgenfoto (OPG).
Wanneer alle benodigde gegevens compleet zijn, en voldoen aan de voorwaarden, regelen wij de machtiging bij de zorgverzekeraar en nodigen wij de patiënt uit voor de intake.

Ga naar: Intake – het aanmeten van uw MRA
cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?