De plaatsing van uw MRA

Tijdens de tweede afspraak passen en plaatsen we de MRA-beugel bij de patiënt. Bovendien bespreken we de prognose van het behandeleffect, de mogelijke complicaties, het gebruik, de schoonmaakinstructies en de nazorg van de MRA-beugel. Wij stellen de verwijzer, huisarts en (eigen) tandarts op de hoogte dat we een beugel bij u hebben geplaatst, en welk type beugel we hebben aangemeten.
In het begin verplaatst de MRA-beugel de onderkaak minimaal. We respecteren een gewenningsperiode van ongeveer 2-4 weken. Tijdens de daaropvolgende afspraak geven we uitleg over het stapsgewijs instellen van de positie van de onderkaak. Vanaf dat moment gaan we met de patiënt op zoek naar de ideale repositie van de onderkaak. We doen dat in onderling overleg tijdens de controle-afspraken. We bespreken dan de metingen van het snurkgeluid en het verbeteren van de klachten.

Stap 3: Controles
cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?