Wat gebeurt er als ik besluit dat ik geen MRA-beugel wil?

Indien u na het in gang zetten van het traject toch besluit niet te willen starten met de therapie, dan brengen wij de kosten van het vooronderzoek in rekening. Dit betreft de kaakoverzichtsfoto en, indien van toepassing, de kosten voor de afspraken die al hebben plaatsgevonden. 

Het traject start op het moment dat wij uw kaakoverzichtsfoto (OPG) ontvangen. Wij sturen deze na ontvangst automatisch door naar onze tandarts ter beoordeling.
Let op: indien uw kaakoverzichtsfoto (OPG) in het ziekenhuis wordt gemaakt, stuurt het ziekenhuis deze direct aan ons toe.

cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?