Zijn ademstilstanden gevaarlijk?

Ook gezonde mensen hebben ’s nachts af en toe een ademstilstand. Ademstilstanden zijn dus niet in alle gevallen gevaarlijk voor de gezondheid. De frequentie en de lengte van de ademstilstand zijn bepalend voor het risico voor uw gezondheid. Vanaf vijf ademstilstanden per uur met een duur van meer dan 10 seconden is behandeling noodzakelijk. Het aantal ademstilstanden per uur wordt uitgedrukt in AHI.