Wat is slaapapneu?

Slaapapneu wordt ook wel OSAS genoemd. Dit is een afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Het betekent dat de ademhaling een aantal keren stopt tijdens het slapen. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke afsluiting in de bovenste luchtwegen.

Door de ademstilstanden kan het zuurstofgehalte in uw bloed dalen. Uw hersenen worden gealarmeerd en geven een wekreactie, waardoor u uiteindelijk weer doorademt. Dit wordt een arousal genoemd. De combinatie van zuurstoftekort en arousals verstoort niet alleen uw slaap, maar ook het functioneren van uw organen en uw hormoonhuishouding.

De diagnose OSAS wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek.