Is snurken schadelijk voor mijn gezondheid?

Dat is afhankelijk van de wijze waarop u snurkt. Alleen snurken hoeft niet schadelijk te zijn voor de gezondheid. Het geluid kan wel heel lastig zijn voor een partner of huisgenoot en zelfs spanningen veroorzaken in een relatie. Als het snurken gepaard gaat met ademstilstanden wordt het gezonde slaappatroon verstoord. Dan is het belangrijk om contact op te nemen met een arts. Er wordt vaak lacherig gedaan over snurken, maar de klachten die hieruit voortkomen zijn serieus. Laat u daarom niet weerhouden om hierover te spreken met uw (huis)arts.