Wat gebeurt er tijdens de controle-afspraken?

Tijdens de controle-afspraken controleren we het onderhoud, de pasvorm en de conditie van de MRA-beugel. We bespreken en evalueren ook het behandeleffect, de bijwerkingen en de therapietrouw. 

Soms is een nieuw slaaponderzoek met MRA-beugel nodig om te controleren of de MRA-beugel het beoogde effect heeft. Bij een AHI hoger dan 15 verwijzen wordt u, na de optimalisatie van de beugel, altijd terugverwezen naar de voorschrijver voor een nieuw slaaponderzoek. Wij stellen uw verwijzer, huisarts en (eigen) tandarts op de hoogte dat de beugel is geoptimaliseerd.

Hierna volgt jaarlijks een controle van de MRA-beugel gedurende een periode van 3 of 5 jaar na plaatsing. De looptijd is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Deze jaarlijkse controles zijn belangrijk omdat we hierbij de stand van uw kaak monitoren. 

cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?