Hoe weet ik of mijn MRA-beugel werkt?

Bij lichte tot matige slaapapneu, met een AHI tussen 5 en 15, voert de voorschrijver geen nieuw slaaponderzoek uit. Dan meten we de resultaten van de therapie door de klachten te bespreken. Bij bijzonderheden adviseren wij de voorschrijver een nieuw slaaponderzoek te doen met de MRA-beugel.

Bij matige tot ernstige slaapapneu, met een AHI hoger dan 15, voert de voorschrijver vrijwel altijd een nieuw slaaponderzoek uit mét MRA-beugel. Zo wordt het resultaat van de therapie zichtbaar.

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een nieuw slaaponderzoek ligt altijd bij de specialist; hij of zij bepaalt of het onderzoek voor u nodig is. Uw klachten zijn echter altijd belangrijk. U en uw omgeving merken zelf het allerbeste of hier verbetering in optreedt. 

Gebruikt u uw beugel al een tijdje en merkt u hier weinig van, dan kijkt onze consulent of de instellingen aangepast kunnen worden.

cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?