Intake – het aanmeten van uw MRA

Tijdens de intake voert onze tandarts het mond-, kaak- en aangezichts-onderzoek uit. We maken ook gebitsafdrukken en registreren de relatie van de onder- en de bovenkaak. Poets voor de afspraak goed uw tanden. Etensresten in het gebit bemoeilijken het maken van de afdrukken. We maken foto’s en geven informatie over het vervaardigen van de MRA-beugel en het verdere behandelverloop. We stellen een medische anamnese op. Deze afspraak duurt ongeveer 40 minuten.

Als we tijdens de intake constateren dat een MRA-beugel een geschikte behandeling voor uw situatie is, geven wij de opdracht de beugel in productie te nemen. De MRA-beugel wordt op maat gemaakt in het tandtechnisch laboratorium. Wij geven hiervoor instructies op basis van de onderzoeksresultaten en de evaluatie ervan. De productie duurt ongeveer 3 à 4 weken.

Stap 2: Plaatsing
cta-img

Vragen over uw behandeling of hulp nodig?